Gärdsgårdsbindar´n bygger gärdsgårdar av högsta kvalitet

Jag som driver Gärdsgårdsbindar´n heter Patrik Andrén. Tyngdpunkten i min verksamhet ligger på att bygga gärdsgårdar med tillhörande grindar, grindstolpar och portaler.

Jag arbetar över hela landet och bygger i alla markförhållanden, även berg.

Virket till mina gärdsgårdar består av senvuxen undertryckt gran från norra Jämtland, cirka 100 år gammal. Detta är mycket utslagsgivande när det gäller hållbarheten.

Jag ordnar också speciallösningar såsom portabla gärdsgårdssektioner för inhägnad till uteserveringar, dekor i skyltfönster, rekvisita till teater/filminspelningar m.m.

Med den kunskap jag har bistår jag gärna mina kunder med råd och tips.

Se referensbilder »